Violeta Ligrayen Yañez

By: København

Din baggrund:
Jeg er født og opvokset i Sverige med forældre som kom som flygtninge fra Chile i 70'erne. Jeg har boet i København i 10 år og har været aktiv i en bred vifte af aktivistiske kampe og bevægelser rundt om i Europa i mere end 15 år. Jeg er aktiv og arbejder i skæringspunktet mellem feminisme, LGBTQ rettigheder og antiracisme. Jeg har en BA i International migration og etnicitet og en MA i Migration, Køn og Social retfærdighed. Jeg arbejder som selvstændig konsulent og facilitator inden for Intersektionalitet, anti-undertrykkelse og antiracisme og arbejder med græsrødder, progressive organisationer og bevægelser hvor jeg støtter dem i at mobilisere sin forståelse af social retfærdighed.

Interesseområder i MS:
Antidiskrimination
Kampagne, frivillighed og aktivisme
Foreningsdemokrati (MS som organisation)

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg er interesseret i hvordan MS fungerer som organisation og vil gerne være med til at påvirke organisationens strategi og prioriteringer, særligt med hensyn til intersektionalitet, antiracisme og feminisme. Jeg brænder for at udvikle mere demokratisk magtfordeling inden for sociale bevægelser og organisationer. Jeg synes det er vigtigt at skabe bedre forudsætninger for inkluderende aktivisme som sætter pris på levede erfaringer af den undertrykkelse og diskrimination vi gerne vil udfordre. Jeg vil gerne bidrage med en systemkritisk tilgang til magt, har hands-on erfaring med at arbejde intersektionelt og vil gerne sætte anti-undertrykkelses metoder på dagsordenen i MS.