Tue Magnussen

By: København K

Din baggrund:
Jeg er 66 år og bor i København. Jeg er cand.phil. i historie fra Københavns Universitet 1980 og cand.mag. i geografi og internationale udviklingsstudier fra RUC 1983.1983-99 underviste jeg på RUC, især den samfundsvidenskabelige basisuddannelse, samt i International Politik på Institut for Statskundskab og på Østeuropastudier på Københavns Universitet.1999-2012 var jeg ansat på Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre(RCT) først som international projektkoordinator og siden som kommunikations- og advocacykoordinator. 2013-20 arbejdede jeg som konsulent for Anti Tortur Støttefonden (ATSF). Jeg har i 50 år været aktiv i internationalt solidaritets- , freds- og støttearbejde .

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og verdensmålene
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde
Klima

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg genopstiller for at medvirke især omkring klimaretfærdighed og antidiskrimination. Regeringens fodslæbende klimapolitik gør MS's globalt orienterede arbejde endnu vigtigere. MS bør fortsætte det anti-racistiske arbejde og tage initiativer som f.eks. 2000 kvoteflygtninge årligt samt have fokus på dansk udenrigs- og udviklingspolitik med fremme af menneskerettigheder, det rettighedsbaserede arbejde og MS's dygtige profilering omkring ulighed, skat og fordelingspolitik i en ny udviklingsstrategi. Danmark i FN's sikkerhedsråd gør det centralt, at understrege FN's rolle i freds- og konfliktløsning. MS's indsats for Palæstina er vigtigere end nogensinde. MS har bidraget til at sikre internationalt udsyn. Det er vigtigt at fortsætte.