Tobias Folden

By: København S

Din baggrund:
Start sep. ‘20- katastrofe- og risikomanageruddannelsen, københavns professionshøjskole (kendskab til katastrofehåndtering, i forhold til forebyggelse, begrænsning og afhjælpende indsatser) 2019 Krogerup Højskole Politisk højskole- Jorden kalder ERHVERVSERFARING: 2020 feb. - sept Fundraiser, Unicef Danmark fuldtid FRITIDSINTERESSER: Start okt. ’ 19- Mellemfolkeligt Samvirke, medlem, kommunikation mod ulighed (kendskab til formidling og kommunikation af uligheds/klimaspørgsmål med kampagne formål) Start nov. ’19- Ungdom NOAH, bestyrelsesmedlem, kommunikation af miljø budskaber (kendskab til formidling og kommunikation af klima vha. højskoleundervisning, paneldebatter og klummer/debatindlæg)

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og verdensmålene
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde
Kampagne, frivillighed og aktivisme

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Først og fremmest, så har jeg været frivillig hos kampagnegruppe mod ulighed det sidste halvandet år og har virkelig nydt al den fede aktivisme vi har lavet der, og alle de skønne ms mennesker jeg har mødt igennem dette. Den primære grund til at jeg nok vil med i msrådet, er at jeg godt vil have en større prioritering på at have velfungerende frivillig grupper og vil have et større say i hvad der foregår i ms-maskinen, da man her det seneste år godt kan føle at uligheds spørgsmålet er blevet meget nedprioriteret, så det håber jeg at jeg ville kunne ændre på og sørge for at der er balance mellem de forskellige områder ms arbejder med.