Tanja Miller

By: Aalborg

Din baggrund:
Jeg arbejder som forsker på University College Nordjylland i forskningsprogrammet 'Udsathed og Chanceulighed'. Er optaget af ulighedsproblematikker og diskrimination og i det hele taget af de temaer Mellemfolkelig Samvirke beskæftiger sig med. Tidligere var jeg gymnasielærer med fagene historie og psykologi. Håber til juni at overgå til ermeritus status og på den måde få frigivet noget tid. Jeg har ikke tidligere været aktiv i Mellemfolkeligt Samvirke, blot støttet økonomisk, men ønsker at nu at kaste noget energi i arbejdet. Privat er jeg enke og er mor til fem børn og har også en flok dejlige børnebørn.

Interesseområder i MS:
Antidiskrimination
Det humanitære arbejde
Foreningsdemokrati (MS som organisation)

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Kort fortalt stiller jeg op for at bidrage til det gode arbejde i Mellemfolkeligt Samarbejde. Tror nogle af mine kompetencer og måske store engagement i kampen mod ulighed og uretfærdighed i denne ramme vil kunne betyde noget for mig og for organisationen. Jeg er også optaget af demokrati og organisation og her især kommunikation der fremmer lysten til at blive en del af noget meningsfyldt.