Stine Krøijer

By: Valby

Din baggrund:
Jeg er uddannet antropolog og ansat som lektor i antropologi ved Københavns Universitet. Som underviser og forsker er jeg optaget af global ulighed, klima, naturpolitik og af sociale bevægelser og deres forandringspotentiale. Siden 2019 har jeg været valgt til bestyrelsen og som forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke. Jeg har tidligere arbejdet i Oxfam-IBIS med Latinamerika, klima og naturressourcer og er klimapolitisk aktiv i Klimakollektivet.

Interesseområder i MS:
Kampagne, frivillighed og aktivisme
Klima
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og verdensmålene

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg vil gerne fortsætte i Rådet og bestyrelsen i endnu en periode. Jeg er optaget af, at MS skal arbejde mere som en social bevægelse og af at skabe bedre muligheder for frivilligt engagement og et levende frivilligdemokrati. Det vil jeg gerne være med til at drive videre og komme i mål med i de(t) kommende år. Klimaretfærdighed og global ulighed har altid været en rød tråd i mit arbejde og jeg drømmer om (og vil arbejde for) at MS på Fælledvej og i Mejlgade bliver et eksperimentarium for bæredygtige alternativer, hvor man kan stå i forbindelse med sociale bevægelser og politisk aktive unge andre steder i verden. Jeg er strategisk tænkende, elsker politisk diskussion og analyse, og vil gerne være med til at udvikle en ny strategi for MS.