Ole Bang

By: København

Din baggrund:
Cand.merc. - Initiativtager til genindførslen af medlemsdemokratiet og oprettelsen af MS Rådet - Tidligere ,Dansk Flygtningehjælp - vice præsident, Den Internationale Sydafrika i London. - Medlem af udenrigsministeriets anti-apartheid udvalg. Formand for M . S Medlem af Danidas Styrelse. - MS bestyrelse Formand for regerings udvalg vedrørende principperne for den danske bistand til udviklingslandene. - På klimaområdet: tidligere bestyrelsesformand for Elsparefonden.

Interesseområder i MS:
Klima
Antidiskrimination
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og verdensmålene

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Vi skal arbejde for at styrke Rådets rolle og integritet. Udover sine vedtægtsmæssige opgaver skal Rådet være platform og ramme for kreativ og kritisk debat indenfor det mellemfolkelige samvirke,. Ikke mindst selvkritik skaber udvikling-Det kunne også være godt at tænke på, at stifterne af MS f i 1944 først og fremmest fandt at hjælpearbejdet skulle være indgangen til ben brobyggeropgave mellem vinderne og taberne af krigen. - Brobygning mellem mennesker, mellem kulturer og Lande.