Nis Peter Nissen

By: København

Din baggrund:
Medlem af MS siden 1975. MS-U-landsophold Ghana 1975, Indien 1978. Frivillig i MS ungdomsudveksling og lokalforeningen København 1978-1987. Medlem af MS bestyrelsen 1981-1987. Formand MS-ungdomsudveksling 1981-1985, MS-u-landsfrivilligprogram 1986-1987. Ansat i Dansk Røde Kors 1986-1989 og MS 1989-1993. MS director (vikar) Lesotho 1991. Leder af Grøn Information 1993-2002, Kommunikationschef Frederiksborg Amt 2002-2008. Web- og udviklingschef Region Hovedstaden 2008-2012. Direktør Alzheimerforeningen 2012 -. Af uddannelse er jeg historiker, og i min fritid bl.a. serie 6 kunstner.

Interesseområder i MS:
Klima
Udviklingsarbejdet i vores partnerlande
Ulighed, skat og fordelingspolitik

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Mellemfolkelig forståelse, bæredygtig udvikling og større lighed nationalt og globalt er vigtigere end nogen siden. Det har samtidig været en del af mit liv og engagement så længe jeg kan huske. Jeg vil derfor gerne bidrage med erfaring (viden), engagement (hjerte) og nytænkning (kreativitet) til at styrke Mellemfolkeligt Samvirkes indsats for en bedre verden.