Morten Sodemann

By: Odense C

Din baggrund:
Læge, PhD i sundhedstjenesteforskning 1996 fra Bandim projektet i Guinea-Bissau, Vestafrika. Speciallæge i Infektionsmedicin, overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital og professor i global sundhed og indvandrermedicin klinisk Institut, Syddansk Universitet. Startede Indvandrermedicinsk klinik i 2008. Holdt ca. 2000 foredrag siden 2008 om ulighed i sundhed, sårbarhed & etniske minoriteters helbred. Forskningskapacitetsopbygningsprojekter i Tanzania, Guinea-Bissau og Uganda (etablering af kandidat-master-phd-lektor karriere spor). Støtte til tværkulturelle kompetenceudviklingsprogrammer i Rumænien, Norge, Tyskland, Japan. Forfatter til 2 bøger om sårbarhed og tværkulturelle kompetencer.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og verdensmålene
Antidiskrimination
Ulighed, skat og fordelingspolitik

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg har arbejdet med sundhedsforskning og forskningskapacitetsopbygning i lavindkomstlande siden 1987 og erfaringerne derfra har jeg brugt på at dokumentere hvordan ulighed i sundhed virker og hvordan man kan reducere konsekvenserne af det i sundhedsvæsnet. Siden 2008 har jeg arbejdet på at beskrive de barrierer etniske minoriteter, flygtninge og migranter møder og har sammen med mit team prøvet at opbygge tværkulturelle kompetencer i social- og sundhedsvæsnet. Jeg mener Mellemfolkeligt Samvirke er en organisation, der arbejder i de samme baner fra et NGO perspektiv og jeg er overbevist om at koblingen vil kunne styrke arbejdet for lighed og mindre diskrimination og eksklusion af minoriteter.