Mogens Buch-Hansen

By: København S

Din baggrund:
Jeg har gennem hele min karriere arbejdet med udvikling. Det har været som underviser og forsker ved Roskilde Universitet, hvor jeg var med til at oprette Internationale Udviklingsstudier tilbage i 1980'erne. Her har jeg været ansat som lektor indtil 2014. Jeg har specielt beskæftiget mig med smålandbrug og naturressourceforvaltning i en udviklingssammenhæng i Afrika og i Syd og Sydøstasien, hvor jeg foruden forskning har arbejdet med praktisk implementering af udviklingsprojekter gennem Danida og internationale udviklingsinstitutioner. Jeg har gennem årene haft et udstrakt samarbejde med MS og siddet i både Rådet og tidligere i Repræsentantskabet. Jeg er uddannet kulturgeograf med Ph.D. og bifag i Kultursociologi og Antropologi fra KU.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og verdensmålene
Klima
Udviklingsarbejdet i vores partnerlande

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg synes at MS og Action Aid International er vigtige folkelige institutioner i udviklingsdebatten og -arbejdet. Jeg har gennem flere år som rådsmedlem arbejdet på at fremme MS' og Action Aids engagement i en global bæredygtig verden. Jeg synes at det er vigtigt at MS går i spidsen, sammen med andre NGO'er, for at fremme et globalt bæredygtigt Danmark. Den nuværende regering bakker op om Verdensmålene og vil gøre en indsats for at redde klimaet. MS er en levende organisation med plads til unge med et entusiastisk engagement og visioner for deres fremtid og ældre med mere erfaring. Vi kan sammen bidrage til at skabe en konstant folkelig opbakning til at huske politikerne på deres rolle i at skabe en bedre, bæredygtig verden.