Mattias Enggaard

By: København

Din baggrund:
Med baggrund i miljøvidenskab og økonomi arbejder jeg med bæredygtig infrastruktur i Danmark, Latinamerika og Afrika. I ti år har jeg i COWI, NIRAS og Verdensbanken været et lille tandhjul i store ingeniørprojekter, der skal forbedre transport, vand, affald og energi. Jeg bidrager med tal, analyse, projektledelse og de gode argumenter. Jeg har været foreningsaktiv i småt og stort under overskrifterne bolig, tillidsmand, fødevarer, udveksling, elev og student.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og verdensmålene
Klima
Fundraising og økonomi

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Mit hjerte banker for klima, bæredygtighed og lige adgang, og jeg vil gerne skubbe på gennem foreningsdemokratiet. Siden jeg i 2003 var på work camp og blev MS-medlem har jeg fulgt foreningen fra sidelinjen. Nu ønsker jeg at forstå MS´ indre dynamik og bidrage aktivt. Jeg håber også at kunne drive MS i en eksperimenterende retning, hvor mange store og små tiltag afprøves for at række ud til medlemmer og offentlighed i Danmark.