Marie Uldall Thomsen

By: København S

Din baggrund:
Jeg er uddannet Cand.Soc i Global Studies and International Development fra RUC. Jeg har, siden min afgang fra universitetet, arbejdet med bæredygtig forretningsudvikling og CSR i forskellige danske NGO'er. Jeg har været frivillig i MS side 2013, og har siddet i Rådet siden 2017. Via mit engagement i Rådet har jeg også været en del af Parlamentarisk Revision siden 2017. Mit fokus i MS har tidligere været på frivilligmiljøet, men er efterhånden rykket mere over på organisationens udvikling, det strategiske fokus og governance strukturerne internt i organisationen.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og verdensmålene
Foreningsdemokrati (MS som organisation)
Fundraising og økonomi

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg vil fortsat meget gerne være en del af MS' udvikling gennem Rådet og forhåbentlig også Parlamentarisk Revision. Der er sket store forandringer i MS de seneste år, og jeg ser at MS er inde i en rigtig spændende udvikling i øjeblikket, særlig da den nuværende strategi begynder at lakke mod enden. Derfor er vores fornemmeste opgave som Rådsmedlemmer, at vi skal sikre at vi når i mål med vores nuværende strategi, gennem vores årlige rullende politiske planer. Hvis jeg bliver valgt, vil mit fokus i den kommende periode derfor være på arbejdet med at sikre, at vi når i mål med vores nuværende strategi, governance strukturerne i organisationens øverste organer, samt mit hjertebarn frivillig engagementet.