Kjeld Lanng

By: Aalborg

Din baggrund:
HR- og sekretariatschef indenfor forskning og uddannelse. Samfundsvidenskabelig uddannelse, en mastergrad i Konfliktmægling og div. lederuddannelser. En vis international erfaring fra især universitetsverdenen. Nu råder jeg meget frit over min tid. Konsulentopgaver indenfor bl.a. bæredygtig energi. Arbejder også med kunsthåndværk (træ). Bruger en del af mine kræfter på politisk arbejde bl.a. klima, menneskerettigheder, lighed, humanisme, fred og kulturel mangfoldighed. 62 år med to voksne døtre og tre børnebørn. Bor i Aalborg og spiller lidt musik med gode venner. Lidt aktiv i lokalpolitiske spørgsmål, hvor et globalt udsyn også er vigtigt. Forsøger at synliggøre MS i Aalborg, fx i et klimanetværk sammen med andre NGO’er.

Interesseområder i MS:
Klima
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og verdensmålene
Foreningsdemokrati (MS som organisation)

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Er medlem af Parlamentarisk Revision (PR). En dirigentopgave og arbejdet med den demokratiske organisation har givet god indsigt og ideer til, hvor vi bør forbedre MS. PR kan spille en væsentlig rolle. Sats på øget engagement blandt medlemmer og frivillige. Jeg vil i Rådet bidrage til fornyelserne i MS, som kan blive en endnu bredere og mere slagkraftig social og udviklingspolitisk bevægelse, med det globale samarbejde i AAI som særlig styrke. Et aspekt er bedre forankring i hele Danmark, måske med fastere aktiviteter i de store danske byer. Mit bidrag kan især være i Aalborg/Nordjylland. Samarbejde på tværs af generationer vil også gavne sagen. En vis kontinuitet kan holde os på sporet. Derfor er jeg med på at tage en runde mere.