Jens Peter Madsen

By: Odense SØ

Din baggrund:
Tidligere efterskolelærer og seminarielærer. Aktiv historiefortæller, foredragsholder og underviser i mundtlig fortællekunst. Jeg har helt siden min tidligste ungdom været politisk aktiv på venstrefløjen og min særlige interesse har i den sammenhæng været international solidaritet, boligbevægelse, uddannelse og kultur. Jeg er medlem af Enhedslisten, men har de seneste mange år været meget fokuseret på mit eget kunstneriske arbejde med mundtlig fortællekunst. Jeg har fulgt MS´s arbejde gennem mange år og været medlem i en del år, men ikke været aktiv før.

Interesseområder i MS:
Klima
Antidiskrimination
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og verdensmålene

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg melder mig som kandidat fordi jeg føler en stor trang til at forbinde mig mere aktivt med den store skare af danskere, som har andre holdninger til og meninger om tidens store problemer omkring klima, fattigdom, krig, flygtninge m.m. Jeg oplever, at det officielle Danmark under Covid19 har isoleret sig mere end nogensinde i forhold til de store problemer, som findes i verden omkring os. Det er i mine øjne en meget uansvarlig og farlig udvikling. Jeg er dybt bekymret og foruroliget i en tid, hvor flygtninge ikke længere er flygtninge, men migranter og hvor Danmark og danskerne lukker øjnene for flygtninge, som fryser ihjel ved det rige EU Europas grænser eller drukner i Middelhavet.