Janne Bruvoll

By: København S

Din baggrund:
Jeg er uddannet journalist og har desuden en MA i bæredygtig udvikling og en diplomuddannelse i kommunikation. Fra 2008 til 2010 arbejdede jeg som kommunikationsmedarbejder på MS' daværende program i Sydsudan. I dag er jeg presserådgiver hos Institut for Menneskerettigheder, og jeg har været medlem af Rådet siden 2011.

Interesseområder i MS:
Udviklingsarbejdet i vores partnerlande
Ulighed, skat og fordelingspolitik
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Lighed, rettigheder og retfærdighed burde være en selvfølgelig for alle mennesker. Derfor står MS i mine øjne for noget af det vigtigste arbejde, der laves både i Danmark og ude i verden, og det vil jeg gerne fortsætte med at bidrage til og bakke op om. Jeg er især optaget af, at MS: • Fortsætter med at arbejde for demokratiarbejde og en stærk partnerskabstilgang i ActionAids udviklingsarbejde. • Opnår en folkelig opbakning i Danmark. • I samarbejde med resten af ActionAid påvirker dansk og europæisk politik i en retning, der fører til en mere ligelig fordeling af verdens ressourcer.