Inge Marie Nielsen

By: København

Din baggrund:
Leder siden 1988, nu ansat i nielsen.virk bl.a. som seniorkonsulent i ansættelsen, menneskeretttigheder, kirkelig fornyelse og konventioner. Hjemmeside: www.ingemarienielsen.com Mangeårigt medlem af MS 2019 - 2021 MS rådet 1980-1982 ansat i MS arbejdslejrafdeling.

Interesseområder i MS:
Klima
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og verdensmålene
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Genopstilling til MS-Rådet