Henrik Tornblad

By: København SV

Din baggrund:
Jeg har tidligere boet og arbejdet i flere udviklingslande og blandt andet FN. Jeg er oprindelig økonomi af uddannelse – med vægt på bredden. Har arbejdet med et hav af forskellige typer problemstillinger, projekter mv., og håber af min erfaring og faglige bredde kan bruges til at bringe MS videre og nærmere behovet for en bedre verden.

Interesseområder i MS:
Klima
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og verdensmålene
Ulighed, skat og fordelingspolitik

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg stiller op til MS repræsentantskab for at bidrage med at skabe en solid og gennemarbejdet strategi, der kan sikre MS opbakning og gennemslagskraft i både ind- og udland i de kommende år. Jeg tror, at en strategi skal differentiere MS fra de mange ulandsbevægelser, så nye aktører føler sig velkommen, relevante aktiviteter kan gennemføres, og MS sikres en bæredygtig overlevelse på sigt. Min motivation , er, at Danmark mangler en indvandrer-, udviklings- og udenrigspolitik, som jeg kan se mig selv i. De emner vil jeg gerne arbejde for, så både vi og udlandet går en mere retfærdig og lige udvikling i møde, og derved bidrager til at virkeliggøre FN’s verdensmål og sikre en klimaretfærdig verden for mine og andres børn.