Grethe Fyrstenberg Laursen

By: Horsens

Din baggrund:
Jeg er 64 år, har 5 voksne børn 21-37 år. Arbejder som fysioterapeut inden for handicap og psykiatri. Er feminist og socialist. Har været medlem af Mellemfolkeligt Samvirke i flere år. Det er én af de organisationer, som der giver mening for mig at støtte. Er politisk aktiv i Enhedslisten, hvor jeg arbejder med kvindepolitik, forskelsbehandling,kultur, lighed i sundhed, boligpolitik og klima.

Interesseområder i MS:
Klima
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde
Ulighed, skat og fordelingspolitik

Hvorfor stiller du op til Rådet?
I en tid, hvor Corona krisen tydeligt har vist en alt for stor ulighed nationalt og globalt, er en organisation som Mellemfolkeligt Samvirke betydningsfuld. Pandemier og klimakrise er globale. Disse kriser rammer de fattigste og mest sårbare på kloden aller hårdest. Disse kriser øger den i forvejen alt for store ulighed i lande og mellem lande. Det skal der rettes op på. Der skal være en solidaritet med dem, der lider mest under kriser. Der er brug for at styrke og udbrede indsatsen. MS skal fortsætte med at have dagsordener, der arbejder for klima, global solidaritet, lige adgang til uddannelse, lige adgang til medicin og vacciner, antiracisme, mod forskelsbehandling pga køn, etnicitet, tro og sexualitet.