Flemming Hansen

By: København NV

Din baggrund:
Jeg er 59 år gammel og murer af uddannelse. Jeg arbejder dog i dag i 3F´s byggegruppe. I årene 2008-2014 arbejdede jeg for 3F´s internationale afdeling med implementering af Danida-støttede programmer. Først 2½ år i det sydlige Afrika med bopæl i Mozambique og arbejde også med partnere i Zambia, Zimbabwe og Sydafrika. Dernæst 2½ år i Asien med bopæl i Bangladesh og arbejde også med partnere i Nepal, Indien og Sri Lanka.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og verdensmålene
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde
Ulighed, skat og fordelingspolitik

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg har siddet i bestyrelsen de sidste 3 år og kan bidrage med en lidt anden type erfaringer og baggrund, end der er flest af. Min erfaring fra bl.a. fagbevægelsen og det politiske liv synes jeg kan bidrage positivt til bestyrelsens diskussioner. Selvom der foregår rigtig meget godt arbejde i MS, er jeg nervøs for, at vi bliver for nationalt orienterede. Vi skal huske på MS´s udgangspunkt, der udsprang fra en krig. Mange milliarder kroner ødsles hver dag ud på militær forskning og materiel. Det holder verden nede i ulighed og fattigdom. Derfor flygter mennesker. Fra krige, fra katastrofer og i håbet om et bedre liv. Derfor skal dette huskes MS´s arbejde. For eksempel burde det have indgået i de 10 emner man skal afkrydse ved opstillingen.