Erik Vithner

By: Harlev J

Din baggrund:
Jeg er aktiv pensionist på 63 år med 35 års erfaring som leder i tre medlemsbaserede civilsamfundsorganisationer BUPL (Aarhus), MS (da der var et stort sekretariat i Aarhus) og af CISU (landsdækkende). Stærke erfaringer med partnerskaber og folkelig inddragelse, kontekstanalyser, strategisk ledelse, lobby- og netværksarbejde samt forvaltning af tilskud, bl.a. mangeårigt ansvar for forvaltning af puljemidler til civilsamfundsindsatser (senest 200 mio. kr. år). I min selvvalgte nye livsfase vil jeg bruge mine erfaringer til frivillige indsatser for at bidrage til bæredygtighed på alle niveauer (også min egen). CV https://www.linkedin.com/in/erikvithner og mere om mig https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6716639887291883521

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og verdensmålene
Udviklingsarbejdet i vores partnerlande
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg tilbyder min erfaring og faglige kapacitet til fortsat udvikling af MS. En udvikling som sker i en hurtigt skiftende og mere politiseret kontekst for udviklingssamarbejdet. Jeg har kendskab til de praktiske og organisatoriske forhold, til partnerskabsudvikling - og til de politiske og strategiske vilkår og muligheder både herhjemme og globalt. Mødet mellem mennesker ude som hjemme, IRL og digitalt, er helt nødvendigt for sikre civilsamfundets helt afgørende rolle frem imod en bæredygtig global udvikling. FN og FN´s Verdensmål - med fejl og mangler - må fortsat være den fælles globale ramme herfor. I MS og i ActionAid må mødet baseres på en åben og dialogbaseret tilgang på tværs af alle aktører.