Elly Christensen

By: Fjerritslev

Din baggrund:
Min baggrund fhv lærer, arbejdet for DLF lokalt, læst African Studies på KU 1 semester, været på Højskole med Mellemfolkelig Samvirke og ikke mindst har en Tanzaniansk svigerdatter. Jeg bor i Thorup Strand i Nordvestjylland, hvor jeg arbejder med at få en lille butik, Kurvebazaren, op at stå. Mit formål er at sælge produkter fremstillet af afrikanske kvinder. Min bagrund i MS: Jeg har været på højskole i Tanzania

Interesseområder i MS:
Antidiskrimination
Klima
Udviklingsarbejdet i vores partnerlande

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg opstiller, fordi jeg gerne vil være med til at trække det humanitære arbejde i verden i retning af større lighed og retfærdighed Det bekymrer mig, at verdens ressourcer er på få hænder, og at der er stor uvillighed til at dele med de allerfattigste. Jeg håber, at Vestens kamp mod pandemien har vist os, at trods store rigdomme og mange ressourcer, er der noget, penge ikke kan købe. Kendskab til giver forståelse for, og jeg betragter MS som en organisation, der virkelig skal forsøge at påvirke regeringer og magthavere til at indse, at solidaritet og retfærdighed i verden er vejen frem mod en fredelig verden, hvor goderne er fordelt.