Caroline Herlev Gebara

By: Rødovre

Din baggrund:
Jeg er uddannet ingeniør i bæredygtig energi fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og startede i september 2020 en stilling som Ph.D. studerende på DTU Management, hvor jeg arbejder med metodeudvikling af FN's Verdensmål. Under min uddannelse, har jeg arbejdet som frivillig hos CONCITO som klimaambassadør, hvor jeg har været ude på skoler og uddannelsessteder og holdt oplæg omkring bæredygtighed og FN’s Verdensmål. Mit medskab hos MS startede da jeg foråret 2014 selv var afsted på højskole med MS i Kenya og Tanzania, hvilket jeg stadig husker som en tur der gav mig en helt ny form for dannelse og nysgerrighed på verden omkring mig.

Interesseområder i MS:
Klima
Foreningsdemokrati (MS som organisation)
Ulighed, skat og fordelingspolitik

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Først og fremmest stiller jeg op, fordi jeg er interesseret i at blive klogere på MS som organisation, og så ser jeg det som en mulighed for at møde en masse kloge mennesker og engagere mig aktivt i organisationen. Derudover, er jeg meget optaget af klimakrisen og bæredygtighed, som jeg beskæftiger mig med til dagligt, men i lige så høj grad også sammenspillet med samfundsøkonomi, ulighed, og diskrimination. Jeg tror på, at aktiv deltagelse i sine lokaldemokratier er nøglen til at opnå mere lighed og øge vores interesse samt gensidige respekt over for hinanden. Som medlem af MS-rådet, håber jeg på at styrke og udfordre min egen viden, samt at omsætte min motivation til handlekraft i fælleskab med andre, der brænder for en bedre verden.