Birgitte Paludan

By: Lystrup

Din baggrund:
Summen af at være humanist på et prækært arbejdsmarked, og at opleve stor social og økonomisk ulighed, da jeg i nogle år boede og arbejdede i England, har tændt et brændende ønske i mig om at arbejde for at fremme demokrati, indflydelse og flade strukturer i måden vi organiserer arbejde på i vores samfund. Jeg har det sidste års tid været frivillig i arbejdsgruppen Economic Inequality her i MS Aarhus, og har siden november også været co-coordinator for Campaign and Events. Her har jeg særligt fokus på at bygge demokrati, medejerskab og lige adgang for alle ind i de bærende strukturer i MS Aarhus, sådan at organisationen kan følge med i takt med at frivilliggruppen og det aktivistiske arbejde, der udgår herfra, vokser.

Interesseområder i MS:
Demokrati og rettighedsbaseret udvikling
Foreningsdemokrati (MS som organisation)
Ulighed, skat og fordelingspolitik

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Min opstilling er en direkte forlængelse af min ovenfor beskrevne motivation. At blive en del af Rådet ser jeg som en fantastisk mulighed for at lære MS bedre at kende indefra, samt for at kvalificere de demokratiske tiltag, jeg arbejder med som co-coordinator. Samtidig ønsker jeg muligheden for at være en stemme i Rådet, der repræsenterer MS Aarhus’ behov, erfaringer og virkelighed i vores fælles arbejde frem imod en mere lige og retfærdig verden.