Andrea Holst-Mjöbäck

By: Brønshøj

Din baggrund:
Mit hjerte banker for MS, hvor jeg har været engageret på mange forskellige måder siden 2008. Jeg har været aktiv som frivillig, jeg har været valgt ind i rådet og jeg har været ansat på sekretariatet i Danmark samt som underviser og koordinator på de Globale Platforme i Myanmar og Kenya. Det seneste år har jeg siddet i MS bestyrelse og jeg håber på at få lov til at fortsætte mit engagement her i den kommende periode. Til hverdag arbejder jeg som programkoordinator i afdelingen for International Udvikling hos Dansk Ungdoms Fællesråd. Her har jeg ansvaret for organisationens arbejde med kapacitetsopbygning, læring og tværpolitisk dialog. Min uddannelsesmæssige baggrund er en BA i statskundskab og en MA i Global Udvikling.

Interesseområder i MS:
Udviklingspolitik, udviklingsbistand og verdensmålene
Demokrati og rettighedsbaseret arbejde
Foreningsdemokrati (MS som organisation)

Hvorfor stiller du op til Rådet?
Jeg vil gerne være med at udvikle visioner og sætte den strategiske retning for MS’s arbejde. Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet med at udvikle vores foreningsdemokrati samt skabe endnu bedre muligheder for, at man som frivillig kan engagere sig i og bidrage til de sager og mål vi samles om. Jeg glæder mig også til, at vi skal udvikle en ny strategi for vores arbejde i MS samt sætte rammerne for vores nye programaftale med DANIDA. Netop nu har vi en særlig vigtig rolle ift. at arbejde med unge, aktivisme og bevægelser i en tid med stor vækst i sociale bevægelser samtidig med, at civilsamfundets råderum mange steder udfordres. Jeg håber derfor, at få lov til at fortsætte mit engagement i både råd, bestyrelse og internationalt udvalg.